Czy powinienem zastrzec nazwę mojej firmy?

Nazwa twojej firmy może być twoim najważniejszym atutem biznesowym, mówi ona konsumentom, kim jesteś i czym się zajmujesz.

Nazwa jest jednym z najcenniejszych aktywów twojej firmy. To symbol twojej reputacji i sposób, w jaki jesteś znany światu zewnętrznemu. Jeśli konkurencja zacznie używać twojej nazwy, prawdopodobnie nie będziesz z tego powodu zadowolony.

Czy powinienem zastrzec nazwę mojej firmy?

Zalety rejestracji nazwy i logo firmy jako znaku towarowego

Jeśli zarejestrujesz nazwę swojej firmy jako znak towarowy, uniemożliwi to innym firmom korzystanie z niego. Zarejestrowany znak towarowy daje wyłączne prawo do używania nazwy firmy w całym kraju w związku z towarami i usługami wskazanymi podczas rejestracji w Urzędzie Patentowym oraz umożliwia egzekwowanie prawa do znaku towarowego poprzez złożenie pozwu w sądzie. Są to silne zabezpieczenia, ale to do ciebie będzie należało monitorowanie nieautoryzowanego użycia twojej nazwy i podjęcie kroków w celu powstrzymania nieuczciwej konkurencji.

Znak towarowy identyfikuje źródło towarów lub usług. Nazwy firm, nazwy produktów, logo i etykiety mogą być znakami towarowymi. Nabywasz znak towarowy, używając go w handlu, innymi słowy, używając go, gdy prowadzisz swoją działalność. Aby uzyskać dodatkową ochronę, możesz zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Jeśli używasz swojego znaku towarowego, ale nie rejestrujesz go, masz ochronę znaku towarowego zgodnie z prawem zwyczajowym. Możesz być w stanie powstrzymać inne osoby przed używaniem twojego znaku, ale tylko w swoim bezpośrednim obszarze geograficznym.

To może być wystarczające dla małej lokalnej firmy, ale może nie być zbyt pomocne, jeśli masz firmę internetową o zasięgu ogólnokrajowym. Rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym zyskujesz wiele ważnych korzyści, będziesz mieć ogólnokrajową ochronę znaku towarowego. Na stronie https://brief.pl/zastrzezenie-nazwy-i-logo-firmy-w-urzedzie-patentowym/ znajdziesz więcej informacji i zastrzeżeniu nazwy i logo firmy w Urzędzie Patentowym. Twoja własność znaku towarowego staje się częścią bazy danych Urzędu Patentowego, tworząc publiczny rejestr twojej własności i daty rozpoczęcia używania znaku towarowego. Osoby, które przeprowadzają wyszukiwanie znaków towarowych, zobaczą twój znak towarowy i mogą powstrzymać się od jego używania. Możesz także złożyć pozew w sądzie, jeśli ktoś naruszy twoje prawa do znaku towarowego.