Poszukaj zakładu pogrzebowego świadczącego kompleksowe usługi

Jeśli planujesz pogrzeb bliskiej osoby, warto zwrócić się po pomoc do zakładu pogrzebowego, który pomoże nam w organizacji oraz wszelkich formalnościach.

W rzeczywistości usługi oferowane przez różne domy pogrzebowe nie różnią się zbytnio od siebie, jednak poziom i jakość usług może się znacznie różnić. Sposób organizacji pogrzebu przez zakład pogrzebowy w dużej mierze zależy od poziomu oferowanych usług, warto zatem wybrać taką firmę, która posiada kompleksowe usługi pogrzebowe, od odbioru zwłok po pochówek.

Poszukaj zakładu pogrzebowego świadczącego kompleksowe usługi

W czym może nam pomóc zakład pogrzebowy

Organizacja pogrzebu obejmuje liczne zadania, które stawiane są przed rodziną zmarłej osoby. Trzeba przede wszystkim odebrać ciało i przewieźć je do zakładu pogrzebowego, trzeba zdobyć dokumentacją zezwalającą na pochówek, jak akt zgonu, dokumentację kościelną, pozwolenie z cmentarza, zgłosić wypłatę ubezpieczenia, zamówić klepsydry i ogłoszenia w prasie z nekrologiem, wybrać trumnę bądź urnę, poinformować bliskich zmarłego. W wielu z tych spraw może nam udzielić wsparcia zakład pogrzebowy Epitafium z Krakowa, który przejmie wiele obowiązków związanych z organizacją pogrzebu.

Często oferowana jest również prywatna sala, gdzie bliscy mogą oddać ostatni hołd zmarłemu, pożegnać się przed uroczystością pogrzebową. Możemy również liczyć na pomoc w zorganizowaniu stypy po pogrzebie. Odpowiednie przygotowanie zmarłego do złożenia w trumnie i pochówku to również usługa, którą oferują zakłady pogrzebowe. Podobnie jak przechowanie ciała w chłodni, balsamowanie jest procesem sanitarno-kosmetycznym, dzięki któremu ciało zmarłej osoby jest konserwowane i przygotowywane do pochówku.

W przypadku oszpecenia lub okaleczenia ciała balsamista może użyć różnych materiałów do zmiany kształtu lub rekonstrukcji. Aby nadać ciału naturalny wygląd, można również stosować kosmetykę. Na koniec ubiera się ciało i umieszcza je w trumnie, a wszystkie te usługi świadczy zakład pogrzebowy Epitafium Kraków. Pochówek w trumnie jest powszechną praktyką pogrzebową. Kremacja, czyli spalanie zwłok w specjalnym piecu, zyskała popularność w ostatnich latach, częściowo ze względu na niższy całkowity koszt i wygodę.